• Kierrätyskeskus yli 20 v
  • Käytössämme ~ 3000 m² toimitilat
  • Varaa kätevästi verkkokaupasta 24/7
  • Osta ennen klo 16 ja nouda samana päivänä
  • Valmennuspalvelut / Kuntouttava Työtoiminta
  • Kierrätyskeskus yli 20 v
  • Käytössämme ~ 3000 m² toimitilat
  • Varaa kätevästi verkkokaupasta 24/7
  • Osta ennen klo 16 ja nouda samana päivänä
  • Valmennuspalvelut / Kuntouttava Työtoiminta

Työkokeilu- ja palkkatukityö

" Jaksoihimme sisältyy aina aktiivinen työtulevaisuuden suunnittelu ja työnhaku. "

Kierrätyskeskus Patinan toiminnan tarkoitus on edistää pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille kiinnittymistä. Tavoitteemme saavuttamiseksi järjestämme erilaisia työllistymiseen tähtääviä tai työllistymistä tukevia palveluita. Patina tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja. Valmennusjaksot perustuvat sopimukseen, jossa määritellään yksilöllisesti jakson tavoitteet ja toteutus. Jaksoihimme sisältyy aina aktiivinen työtulevaisuuden suunnittelu ja työnhaku.

Sinulla tulee olla kirjattuna työllisyyssuunnitelmaasi työkokeilu- ja palkkatukioikeus sekä kotikuntasi on Lahti.

Lisätietoja työkokeilu- ja palkkatukipaikoista antaa Katja Ålander, katja.alander(a)harjulan.fi, p. 044 708 1035.


Kuntouttava Työtoiminta

" Kuntouttavan työtoiminnan valmennusjakso muodostuu yksilövalmennuksen, työnohjauksen ja ryhmävalmennuksen muodostamasta yksilöllisestä kokonaisuudesta. "

Kierrätyskeskus Patina toimii kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelituottajana, parastapalvelua.fi.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ihmisten toimintakykyyn, vahvistaa heidän elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on työelämään tai koulutukseen valmentaminen.

Kuntouttavassa työtoiminnassa on lokakuussa 2022 aloitettu uusi Elämänhallintaryhmä, jonka tarkoituksena ja tavoitteena on antaa työtoiminnan asiakkaille lisää työkaluja elämän hallintaan ja muuttamiseen. Työkaluilla autetaan ja kannustetaan asiakasta miettimään omaa elämää minäkuvan sekä uskomusten löytämiseen ja tarvittaessa myös niiden muuttamiseen. Muita aiheita ovat fyysinen sekä mielen hyvinvointi, ravinnon ja uniterveyden löytäminen, ympäristön vaikutus asiakkaan elämään sekä tavoitteiden laatiminen ja ensimmäiset askeleet niiden toteuttamiseen.

Käytössämme olevien toimipisteiden tilat ovat viranomaismääräysten mukaiset ja soveltuvat kuntouttavan työtoiminnan palveluiden järjestämiseen. Kattavalla perehdytyksellä ja jatkuvalla ohjauksella varmistetaan työturvallisuusmääräysten mukainen kaikille terveellinen ja turvallinen työskentely.

Kuntouttavan työtoiminnan valmennusjaksot suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tilanne ja tavoitteet huomioon ottaen. Kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana asiakkaalle voidaan tarjota vaihtelevia ja vaatimustasoltaan erilaisia tehtäviä hänen työskentelyedellytysten mukaisesti. Kuntouttavan työtoiminnan valmennusjakso muodostuu yksilövalmennuksen, työnohjauksen ja ryhmävalmennuksen muodostamasta yksilöllisestä kokonaisuudesta.

Sinulla tulee olla työmarkkinatuen, työttömyyspäivärahan tai toimeentulotuen saamisen perusteella tehty aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma, joka on laadittu työ - ja elinkeinotoimiston ja PHHYKY:n viranomaisen kanssa.

Lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta antaa yksikönpäällikkö Marjut Kinnunen, marjut.kinnunen(a)harjulan.fi , p. 044 772 5026.